Image

Privacyverklaring

 

JCV De Durchdrieverkes neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus en zet zich ervoor in dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

1) Wat is het doel van onze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring beoogt om u duidelijke uitleg te verschaffen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens uw interactie met ons en over wat uw rechten ten aanzien van de omgang met uw persoonsgegevens zijn.

2) Wie is JCV De Durchdrieverkes?

Wij zijn de jeugdcarnavalsvereniging uit Slenaken.

3) Bij wie kunt u terecht over privacy gerelateerde vragen?

JCV De Durchdrieverkes
Engelsdalstraat 24
6277 NG Slenaken

Tel.: 043 - 457 36 13

info@durchdrieverkes.nl

4) Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor carnaval gerelateerde zaken.
Dit is hoofdzakelijk voor de organisatie van de jaarlijkse jeugdzitting.

Tevens kunnen foto's, die tijdens activiteiten worden gemaakt, gebruikt worden op onze website.

5) Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

6) Maakt de website van JCV De Durchdrieverkes gebruik van cookies?

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

7) Verstuurt JCV De Durchdrieverkes nieuwsbrieven?

Wij versturen  geen digitale nieuwsbrief waar u zich voor kunt aanmelden.

8) Hoe lang bewaart JCV De Durchdrieverkes uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

9) Hoe gaat JCV De Durchdrieverkes om met inzage en correctie?

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. Daarbij heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens voor ons niet meer relevant zijn.

10) Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

JCV De Durchdrieverkes bewaart uw persoonsgegevens veilig met gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen.

11) Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, neem dat contact op met ons. De contactgegevens vindt u hierboven. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

12) Actualiseert JCV De Durchdrieverkes de privacyverklaring?

JCV De Durchdrieverkes kan de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.  U moet deze privacyverklaring van tijd tot tijd raadplegen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens als u onze website bezoekt. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 4 november 2018.

Contact

JCV De Durchdrieverkes
Engelsdalstraat 24
6277 NG Slenaken

Tel.: 043 - 457 36 13

info@durchdrieverkes.nl

Webmaster

Heeft u leuke foto's of andere leuke items voor op de site?

Neem dan contact op met onze webmaster:

webmaster@durchdrieverkes.nl
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this